Coaching

 

   Wiesz co jest naj­większą tra­gedią te­go świata? Ludzie, którzy nig­dy nie od­kry­li, co nap­rawdę chcą ro­bić i do cze­go mają zdol­ności. Sy­nowie, którzy zos­tają ko­wala­mi, bo ich oj­co­wie by­li ko­wala­mi. Ludzie, którzy mog­li­by fan­tastycznie grać na fle­cie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żad­ne­go in­stru­men­tu mu­zyczne­go, więc zos­tają oracza­mi. Ludzie ob­darze­ni ta­len­tem, które­go nig­dy nie poz­nają.
Terry Pratchett

   Jest bardzo wiele możliwości rozwijania nowych kompetencji, poprzez najpierw szkołę, następnie studia, szkolenia podczas których zdobywamy wiedzę oraz nowe umiejętności, są również szkolenia dotyczące technik interpersonalnych i mogłabym wymieniać jeszcze długo. Wszystkie te formy rozwoju są skuteczne i dają dobrze efekty pod jednym warunkiem, że są dobrze dostosowane do naszych potrzeb.
Nasza aktywność edukacyjna jest niczym innym jak treningiem naszego mózgu, pamięci, umiejętności w różnych obszarach. Czasem potrzebujemy wsparcia merytorycznego, czyli tego jak się coś robi? Albo skąd to się wzięło? Czasami potrzebujemy wyćwiczyć pewne umiejętności: jazdy samochodem, gotowania, spawania czy składania skomplikowanych podzespołów elektronicznych. A czasami potrzebujemy dowiedzieć się: co jest Twoją pasją w życiu? Dlaczego nie potrafię dogadać się z koleżankami w pracy? Dlaczego nie umiem rzucić palenia? Jak kierować swoją karierą zawodową żeby przynosiła satysfakcję?
Coaching jako sposób pracy nad własnym rozwojem wyróżniają 3 cechy:

  • jest katalizatorem dla wiedzy zdobywanej w innych formach szkolenia zawodowego,
  • jest pomocą w transferowaniu zasad i ogólnych wskazówek dotyczących działania w danej dziedzinie do własnej, codziennej praktyki,
  • w maksymalny sposób indywidualizuje proces zmiany i rozwoju osobistego, odnosząc go do konkretnego kontekstu, czyli środowiska życia i pracy, w którym osoba na co dzień się znajduje.

Cyrk Motyli:
Dlaczego ten film? Historia w nim opisana pokazuje nam, że warto wierzyć. Wiara jest silnym determinantem naszych sukcesów. W tym przypadku bardzo ciekawie pokazane jest, że każdy z nas jest inny, z różnym bagażem doświadczeń, lecz mimo tego wszystkiego, każdy ma szansę na coś dobrego w swoim życiu, każdy jest wartościową jednostką.